Henvisning

Våre pasienter henvises til oss fra tannleger og leger for å få vurdert og behandlet et spesielt problem med tenner, munn eller kjeve.

Vi er en gruppe tannlegespesialister som jobber tett sammen for effektivt å kunne løse de problemstillingene som henvisende tannlege eller lege ønsker vår hjelp til.

Når du er henvist til oss vil vi først utrede hva problemet er. Deretter vil vi diskutere de løsningene som kan være aktuelle for å få et godt resultat. Vi setter ikke i gang behandling før du har akseptert behandlingsforslaget. 

Du vil motta et spesifisert kostnadsoverslag på behandlingen og hvor lang tid behandlingen vil ta. Vi holder din tannlege orientert om behandlingen du mottar.

Velkommen til oss!