Betaling

Utført behandling betales den dagen du er her med mindre du har avtalt noe annet. Vi har betalingsterminal og tar de fleste kredittkort. Vi sender ikke ut faktura, bortsett fra til pasienter som får utført implantatbehandling.

Pasienter som får utført behandling som utløser refusjon, vil få dette trukket i fra før de betaler. Dette kommer tydelig frem på kvitteringen.

Dersom du skal få refusjon ved implantatbehandling er det viktig at du har nødvendig dokumentasjon fra din tannlege, for eksempel røntgen eller lignende.

For mer informasjon om HELFO refusjon og egenandelskort, se Helfo.

 – SpesDent

Informasjon om faktura? 

Besøk Credicare.no

Hvem får billigere tannbehandling?

Pasienter som er henvist til oss fra den offentlige tannhelsetjenesten betaler kun egenandel tilsvarende det behandlingen i det offentlige ville kostet. Den offentlige tannhelsetjenesten dekker resten. Barn opp til 18 år betaler ingen egenandel.

Siden våren 2022 har unge voksne i alderen 19 – 24 fått rettigheter i den offentlige tannhelsetjenesten. Den offentlige tannhelsetjenesten styres av fylkeskommunene i Norge. Det er ulikt hvordan de forskjellige fylkene håndterer dette i praksis.

For pasienter i Oslo kommune gjelder følgende:

Pasienter som fyller 19 og 20 år inneværende år, og som er henvist fra den offentlige tannhelsetjenesten, betaler kun 25% av de offentlige takstene for tannbehandling hos oss. Andre pasienter må dekke hele behandlingen selv.

Fyller du 21 til 24 år dette kalenderåret, kan du få behandling hos en privat tannlege eller tannpleier, og betale 25 prosent av takstene som er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet.

Tilbudet gjelder alle i aldersgruppen som er bosatt eller har opphold i Oslo kommune. Hvis du er folkeregistrert i en annen kommune har du også rettigheter der. Egenandelen betales direkte til den private tannlegen eller tannpleieren du får utført behandlingen hos. Du får ikke dekket utgifter til kosmetisk tannbehandling som for eksempel bleking av tenner. Resten dekkes av Oslo kommune (faktureres fra oss til Oslo kommune). Dette forutsetter at du som pasient samtykker til at vi kan sende deler av din journal til Oslo kommune.

Ytterligere informasjon finner du på Oslo kommune sin nettside.

 – SpesDent