Informasjon

SpesDent – Spesialisttannklinikken i Hegdehaugsveien 31 – er en rendyrket spesialistklinikk med internasjonalt omdømme. Vi har lang erfaring innen rotfyllinger, tannimplantater, kjevekirurgi, bittfunksjon og munnhulesykdommer.

 – SpesDent

Behandling på spesialistnivå

Vår styrke ligger i det tverrfaglige spesialistteamet som utreder og planlegger pasientbehandling. SpesDent dekker en rekke fagområder og jobber med spesielle problemstillinger knyttet til munn, tenner og kjeve.

Vi har jobbet med tannbehandling på spesialistnivå i 30 år og har betydelig kompetanse innen behandling med tannimplantater. Samtlige av våre spesialister er godkjent av Helsedirektoratet. 

Tannlegespesialistene i SpesDent jobber tett med henvisende tannleger. Gjennom dette nære samarbeidet kan vi gi deg en bedre og mer helhetlig behandling.

Vi har kompetansen og det tekniske utstyret til å gjennomføre tannbehandling på spesialistnivå.