Temakvelder

Nye temakvelder for våren 2022 legges snart ut! Ønsker du å motta info om dette på mail, meld deg på her: kurs@spesdent.no

Vi holder oss til enhver tid oppdatert på retningslinjer fra FHI og Helsedirektoratet med tanke på smittesituasjonen.