Henvisninger

Henvisninger kan sendes via e-post eller per post. Husk at pasienten må være anonymisert. Hvis du ønsker det, kan du avtale tid over telefon og deretter sende henvisningen.

Elektroniske epikriser

Vi har en implementert løsning med elektroniske henvisninger og epikriser. Vi oppfordrer alle våre henvisende tannleger til å ta dette i bruk – da får vi alt på ett sted og kan behandle pasientene raskere.

Vi kontakter pasienten på telefon og/eller brev, og avtaler timebestilling. Det er derfor viktig at personalia i henvisningen er oppdatert. Vi setter pris på å få tilsendt røntgenbilder digitalt, enten via e-post, CD eller minnepenn. 

Dersom du ikke er registrert i Norsk Helsenett må henvisninger og røntgenbilder sendes på en slik måte at pasienten ikke kan identifiseres. Ring oss på forhånd slik at vi kan opprette en journal og du kan bruke vårt interne pasientnummer som identifikasjon.

Henvisningen du sender oss bør inneholde oppdatert informasjon om sykdommer og hvilke medisiner pasienten tar. Legg også ved dokumentasjon som er relevant i forbindelse med en eventuell HELFO-refusjon.

Vi mottar gjerne også studiemodeller og kliniske bilder som ytterligere dokumentasjonsgrunnlag.