Covid-19

SpesDent har i en periode bare kunnet behandle pasienter med akutte behov som følge coronapandemien.

Vi er svært glade for at Helsedirektoratet nå har åpnet for en gradvis opptrapping i tannhelsetjenesten.

Spesdent har alltid hatt fokus på et godt hygieneregime.

Vi følger Helsedirektoratets oppdaterte retningslinjer og kan garantere at all behandling hos oss er sikker og forsvarlig.

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål knyttet til planlagt behandling.