Sedasjon

Hos oss kan du få medisiner som hjelper deg med å slappe av under behandlingen.

 – SpesDent

I samarbeid med en anestesilege tilbyr vi pasienter behandling i «lettnarkose». 

Anestesilegen gir deg medikamenter intravenøst slik at du får en lett narkose der du puster selv og raskt kvikner til igjen når behandlingen er over.

For enkelte pasienter kan beroligende medikamenter i tablettform før behandling være et alternativ til intravenøs sedasjon. Dersom du ønsker dette vil vi gjerne at du tar dette opp med oss når vi planlegger behandlingen.