Protetikk

Vi har spesialister i oral protetikk. Det er tannleger med 3 års etterutdanning og de jobber med fremstilling av kroner, broer og proteser på egne tenner og på implantater.

 – SpesDent

Bruk av ny teknologi

Mange opplever å miste tenner. I noen tilfeller fører det til at man trenger komplisert behandling. Behandlinger av denne typen krever avansert utstyr for at det skal bli en langvarig og god løsning.

Våre spesialutdannede protetikere tar i bruk moderne verktøy innen røntgen og digital planlegging for å få et best mulig resultat. Protetikerne behandler også lidelser i muskulatur og kjeveledd.