Før kirurgi

Hvis du skal gjennomgå kirurgisk behandling hos oss, kan du ha nytte av å lese dette.

Husk å spise
Det er vanligvis lurt å spise godt før kirurgisk behandling. Du bør nemlig vente med spising, drikking og skylling av munnen i 3 timer etter behandlingen er ferdig.

Inngrep blir utført med lokal bedøvelse slik at du ikke får smerter underveis. Du vil få smertestillende medikamenter før inngrepet for å hindre smerter når bedøvelsen går ut. Vi sender også med deg tabletter som dekker resten av operasjonsdagen.

Hvis du skal ha beroligende medisin i forbindelse med behandlingen skal du ikke spise i forkant. Se nærmere informasjon om andre former for beroligende behandling her.

Medisiner og sykdommer
Har du sykdommer eller bruker medisiner vi bør vite om? Det kan påvirke behandlingen, og derfor må du fylle ut et helseskjema før behandlingen slik at vi kan orientere oss om helsetilstanden din. 

I noen tilfeller er det nødvendig å ta spesielle forholdsregler før et kirurgisk inngrep. Det kan være lurt å ta med en liste over medisiner du bruker. Både medikamentnavn og dose.

Noen medisinske tilstander krever antibiotika før, under eller etter det kirurgiske inngrepet. Hvis du er i tvil om dette omfatter deg, kan du kontakte fastlegen din.

Hvis du ikke får antibiotika av fastlegen din, kan du møte opp 1 time før inngrepet slik at vi kan gi deg tablettene.

Blodfortynnende medisiner:

Dosering av blodfortynnende medisiner må av og til justeres før kirurgi, men alltid i samråd med fastlegen din.

Marevan
Det vil være behov for nylig å ha målt INR hos legen. Ta kontakt med oss dersom du bruker Marevan.

Albyl-E og Plavix:
Det er normalt ikke nødvendig å justere dosen av f.eks. Albyl-E, Plavix før et vanlig kirurgisk inngrep i munnhulen. Kontakt oss for informasjon dersom du bruker andre typer blodfortynnende medisiner.

Fysisk aktivitet

Avhengig av inngrepets omfang vil vi anbefale å unngå fysiske anstrengelse i 1-3 dager etter inngrepet.

Gravide

Gi beskjed til tannlegen dersom du er gravid, eller kan være det. Normalt vil vi ikke operere pasienter som er i 1. eller 3. trimester av svangerskapet.